Pobyty génia české hudby na Sychrově

Jednou z nejznámějších osobností, která na Sychrově pobývala, je proslulý český hudební skladatel Antonín Dvořák.

 

Zámek Sychrov navštívil mezi lety 1877 - 1896 celkem devětkrát, při poslední návštěvě Dvořáka doprovázel i jeho zeť Josef Suk. Dvořák však nikdy nepřijel na Sychrov za někým ze členů knížecí rodiny, se Sychrovem ho spojovalo přátelství s tajemníkem knížete Kamila z Rohanu – Aloisem Göblem. Alois Göbl, kterému byla hudba také velice blízká (byl vynikajícím pěvcem a pro Zpěvácký spolek v Turnově složil i několik drobných skladeb), se s Antonínem Dvořákem seznámil v době zimních pobytů s knížecí rodinou v Praze. Jejich přátelství bylo skutečně silné; svědčí o tom i fakt, že Göbl byl kmotrem většiny Dvořákových dětí a Dvořák jednu ze svých dcer nechal na Göblovu počest pokřtít jménem Aloisie. Dalším dokladem jejich přátelského vztahu je i četná korespondence. Dvořák na Sychrově nejen odpočíval, ale i tvořil – složil zde např. některé části opery Dimitrij. Dvořák také často hrával v sychrovské kapli na varhany. V bytě Aloise Göbla hrával Dvořák na klavír, který Aloisu Göblovi věnovala Kamilova manželka Adéla. Byt Aloise Göbla, v němž Dvořák při svých návštěvách Sychrova bydlel, se nacházel v prvním patře budovy dnešní Zámecké restaurace. V roce 1951 byla na tuto budovu umístěna Dvořákova pamětní deska, jejímž autorem je akademický sochař Antonín Hrdlička, Myslbekův žák.